ÚJD SR

Lokalita MochovceElektrárne Mochovce

Jadrová elektráreň Mochovce 1,2 - v prevádzke


Typ reaktora
Počet reaktorových blokov
Elektrický výkon reaktora
Tepelný výkon reaktora
Palivo
Rok uvedenia do prevádzky
Prevádzkovateľ


VVER 440/V213
2 tlakovodné
470 MWe
1 471 MWt
obohatený urán
1998, 2000
SE, a. s.Jadrová elektráreň Mochovce 3,4 - vo výstavbe
Aktualizácia: 14.5.2020 12:15