ÚJD SR

FotoPredloženie Akčného plánu opatrení na slovenských AE
12/18/2012
Slovenské elektrárne, a. s. predložili na Úrad jadrového dozoru SR dokument Akčný plán SE, a. s. pre realizáciu opatrení ako poučenia z udalostí v atómovej elektrárni Fukušima Dai-ichi a záťažových testov AE.
Aktualizácia: 16.9.2016 4:20 Šípka nahor