ÚJD SR

V súčasnosti sa vedú súdne spory s:
1. Global 2000, Neustiftgasse 36, 1070 Wien, Rakúsko; ÚJD SR je pasívnym účastníkom konania,
2. Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š. p., v ktorom je žalovaný Inšpektorát práce Nitra; ÚJD SR je ďalším účastníkom konania,
3. Úradom pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava; ÚJD SR je aktívnym účastníkom konania.

Aktualizácia: 1.2.2021 13:01