ÚJD SR

Havarijný štáb ÚJD SR pravidelne vykonáva tréningy a cvičenia s cieľom preveriť havarijnú pripravenosť svojich zamestnancov. Každá skupina havarijného štábu má za úlohu vykonať ročne aspoň dva tréningy spojené so školením. Okrem toho sa úrad ako celok prostredníctvom havarijného štábu podieľa na cvičeniach organizácie havarijnej odozvy v lokalitách Bohunice a Mochovce, spravidla dvakrát ročne, s každou lokalitou raz. V primeranej miere sa ÚJD SR zúčastňuje aj na medzinárodných cvičeniach, organizovaných buď susednými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami činnými v oblasti mierového využívania jadrovej energie.


Aktualizácia: 13.2.2017 10:03