ÚJD SR

Rádioaktívny odpad je odpad, ktorý obsahuje rádioaktívny materiál a nemá žiadne ďalšie využitie. Rádioaktívne odpady sú zvyčajne vedľajším produktom výroby energie z jadra a iných použití jadrového štiepenia, či jadrových technológií, napríklad vo výskume alebo v medicíne. Rádioaktívny odpad je nebezpečný väčšine foriem života a prostrediu a je regulovaný vládnymi inštitúciami z dôvodu ochrany zdravia človeka a prostredia.


Videoanimácia - Rádioaktívny odpad


299_UJDSR_Jadrovy_Odpad_Final_V01.mp4299_UJDSR_Jadrovy_Odpad_Final_V01.mp4

Prepis textu vo videoanimácií


Aktualizácia: 19.11.2020 6:44