ÚJD SR

FotoNárodné cvičenie simulovanej havárie na AE Bohunice V-2
10/17/2012
Úrad jadrového dozoru SR sa v dňoch 17. a 18. októbra zapája do národného havarijného cvičenia simulovanej havárie, ku ktorej dôjde následkom seizmickej udalosti v blízkosti AE Bohunice a po sérií technologických udalostí.
Aktualizácia: 16.9.2016 4:27 Šípka nahor