ÚJD SR

FotoNávšteva študentov Katedry verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie Policajného zboru v Bratislave
05/07/2015
Aktualizácia: 29.1.2016 16:05 Šípka nahor