ÚJD SR

Dňa 13.12.2012 predložili SE, a. s. ÚJD SR dokument Akčný plán SE, a. s. pre realizáciu opatrení ako poučenia z udalostí na JE Fukushima Dai-ichi a zo ZT pre JE. SE, a. s. týmto plnia ustanovenie atómového zákona, podľa ktorého je prevádzkovateľ JZ povinný z výsledkov analýz príčin prevádzkových udalostí prijať nápravné opatrenia tak, aby sa zvýšila úroveň jadrovej bezpečnosti JE v SR. ÚJD SR následne pripravil Národný akčný plán SR, ktorý k záveru roka 2012 zaslal EK. Správa obsahuje závery Európskej rady z júna 2012, závery skupiny ENSREG z júla 2012 a sú v nej integrované navrhnuté opatrenia prevádzkovateľa. Akčný plán SE, a.s. a Národný akčný plán SR sú súčasťou procesu ZT európskych JE.V dňoch 22. - 26. apríla 2013 sa v Bruseli konal workshop, ktorého cieľom bolo hodnotenie národných akčných plánov a vzájomná diskusia o implementácii odporúčaní. Výsledkom workshopu je súhrnná správa.V dňoch 20. – 24. apríla 2015 sa v Bruseli konal Workshop partnerskej previerky pokroku v implementácii národných akčných plánov


Aktualizácia: 2.7.2020 10:01