ÚJD SR

ÚJD SR ako ústredný orgán štátnej správy pripravuje a vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti svojej pôsobnosti a ustanovuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení.


Aktualizácia: 15.10.2019 13:58