ÚJD SR

Výsledky kontrol, vybavenie peticií a sťažností
Počet podaných peticií: 0

Zákon číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve a Zákon číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Vzor oznámenie výsledku vybavenia petície

Aktualizácia: 2.9.2019 12:45