ÚJD SR

Výsledky kontrol, vybavenie peticií a sťažností
Počet podaných peticií: 1

Zákon číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve a Zákon číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Vzor oznámenie výsledku vybavenia petície

Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR - odpoved

Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR - vybavenie

Aktualizácia: 4.5.2020 11:50