ÚJD SR

ÚJD SR zriadil dňa 21.5.2014 terminologickú komisiu. Jej úlohou je ustaľovanie a zjednocovanie odbornej terminológie v oblasti mierového využívania jadrovej energie.

Členovia terminologickej komisie sú poradcami pri správnom používaní terminológie a slovenského jazyka, predovšetkým koordináciou spolupráce s jazykovednými ústavmi, príslušnými odborníkmi, či už technickými alebo z iných oblastí.

V Terminologickom slovníku jadrovej bezpečnosti, ktorú ako neperiodickú publikáciu v roku 2016 vydal ÚJD SR, sú zosumarizované výrazy používané v oblasti jadrovej bezpečnosti z platných všeobecne záväzných právnych predpisov, bezpečnostných návodov vydaných ÚJD SR a pod.

Aktualizácia: 22.8.2017 14:47