ÚJD SR

Aktuality 2012
Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

18.12.2012

Predloženie Akčného plánu opatrení na slovenských AE
Slovenské elektrárne, a. s. predložili na Úrad jadrového dozoru SR dokument Akčný plán SE, a. s. pre realizáciu opatrení ako poučenia z udalostí v atómovej elektrárni Fukušima Dai-ichi a záťažových testov AE.

14.12.2012

Správa z misie IRRS
Správa z partnerského posúdenia dozornej činnosti - misie IRRS je zverejnená na stránke ÚJD SR.

05.12.2012

Seminár pre učiteľov fyziky

27.11.2012

Bilaterálne rokovanie s Českou republikou

22.11.2012

Bilaterálne stretnutie
V sídle ÚJD SR sa dnes začalo bilaterálne stretnutie medzi SR a Poľskou republikou.

31.10.2012

Hurikán Sandy
Doplňujúca správa o hurikáne Sandy

30.10.2012

Hurikán Sandy
Situácia na atómových elektrárňach na severovýchode USA.

25.10.2012

Nový protipožiarny bezpečnostný návod

17.10.2012

Národné cvičenie simulovanej havárie na AE Bohunice V-2
Úrad jadrového dozoru SR sa v dňoch 17. a 18. októbra zapája do národného havarijného cvičenia simulovanej havárie, ku ktorej dôjde následkom seizmickej udalosti v blízkosti AE Bohunice a po sérií technologických udalostí.

05.10.2012

Stanovisko ÚJD SR k vystúpeniu eurokomisára pre energetiku Günthera Oettingera
Komisár EÚ pre energetiku Günther Oettinger, predstavil dňa 4.10.2012 komunikáciu k priebehu a výsledkom záťažových testov v EÚ.Aktualizácia: 16.12.2016 16:38