ÚJD SR

Otvorené dáta
1. Objednávky:

Výber základných údajov o aktuálnych objednávkach zverejňovaných podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovania dokumentov na stránke https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-01-07-04-49

2. Faktúry:

Výber základných údajov o aktuálnych faktúrach zverejňovaných podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovania dokumentov na stránke https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-01-07-04-00

3. Zoznam inšpekcií:

Základné informácie o každej plánovanej inšpekcii na stránke https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E18D4902C02CC728C1257B200049CC84

4. Zoznam držiteľov povolení:

Zoznam úhrad držiteľov povolení v zmysle atómového zákona https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/B73CBC51A98C92C6C1257F8E004E0600

Na stiahnutie: Tabuľka používaných OSS

Aktualizácia: 2.9.2019 11:33