ÚJD SR

Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FS KRAO) - lokalita Mochovce

FS KRAO slúži na finálne spracovanie kvapalných RAO z prevádzky JE Mochovce do formy vhodnej na uloženie v RÚ RAO. Jeho kapacita vysoko prekračuje tvorbu RAO z mochovských jadrových blokov. V FS KRAO sú prevádzkované technológie na spracovanie rádioaktívnych koncentrátov bitúmenáciou vo filmovej rotorovej odparke, diskontinuálna bitúmenačná linka na fixáciu rádioaktívnych ionexov, linka na zahusťovanie rádioaktívnych koncentrátov a cementačná linka, ktorá slúži na úpravu spracovaných RAO do vlákno-betónových kontajnerov.


Viac informácií je možné najsť na stránke Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.: www.javys.sk

Aktualizácia: 9.8.2016 11:57