ÚJD SR

Aktuality 2013




Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

02.12.2013

Občianska beseda o bezpečnosti a prevádzke AE Bohunice V-2
27.11.2013 sa konala občianska beseda s cieľom informovania občanov o bezpečnosti prevádzky AE Bohunice V-2 ako i ďalšími aktivitami prevádzkovanými v danej oblasti

18.10.2013

Občianska beseda o bezpečnosti, prevádzke a dostavbe AE Mochovce
17.10.2013 sa na mestskom úrade Vráble konala občianska beseda o bezpečnosti, prevádzke AE Mochovce 1,2 a dostavbe AE Mochovce 3,4

01.10.2013

Medzinárodné cvičenie
Medzinárodné cvičenie FT13–RN CTBTO v Slovenskej republike

24.09.2013

Memorandum o spolupráci s vietnamským dozorom
Predsedníčka ÚJD SR podpísala Memorandum o výmene technických informácií a o spolupráci s predsedom Agentúry pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť Vietnamskej socialistickej republiky (VARANS)

23.09.2013

Rada guvernérov MAAE
Predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková guvernérkou MAAE

17.09.2013

57. Generálna konferencia
16. septrembra 2013 sa začalo 57. zasadnutie Generálnej konferencie MAAE

04.09.2013

Občianskoprávna zodpovednosť za jadrové škody
Dňa 4. septembra 2013 sa uskutočnil informačný seminár pod názvom „Občianskoprávna zodpovednosť za jadrové škody – minulosť, prítomnosť a budúcnosť“

22.08.2013

ÚJD SR začal vo veci dostavby Mochoviec nové konanie

12.08.2013

Rozsudok NS SR
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky doručený ÚJD SR v právnej veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia ÚJD SR č. 79/2009

25.06.2013

Návšteva na ÚJD SR
Študenti českej a budapeštianskej univerzity na ÚJD SR



Aktualizácia: 16.12.2016 16:36