ÚJD SR

Foto60. zasadnutie generálnej konferencie MAAE
09/26/2016
V dňoch 26. - 30. septembra 2016 sa vo Viedni konalo 60. zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
Aktualizácia: 5.10.2016 15:19 Šípka nahor