ÚJD SR

Foto57. Generálna konferencia
09/17/2013
16. septrembra 2013 sa začalo 57. zasadnutie Generálnej konferencie MAAE
Aktualizácia: 3.11.2016 22:32 Šípka nahor