ÚJD SR

Centrálny register splatných pohľadávok štátu je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli po 1. januári 2014.

Aktualizácia: 19.5.2020 9:22