Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Pracovné miesta - Trnava

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie počas čerpania služobného voľna /8.
Voľné pracovné miesto: 2.05 Jadrový dozor
»» Otvoriť ...