Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Pracovné miesta - Trnava


Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca /8
Voľné pracovné miesto: 2.05 Jadrový dozor
»» Otvoriť ...