Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SRPracovné miesta - Bratislava


Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Generálny štátny radca/9
Voľné pracovné miesto: 1.04 Legislatíva
»» Otvoriť ...

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: generálny štátny radca/9
Voľné pracovné miesto: 2.05 Jadrový dozor
»» Otvoriť ...