Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SRPracovné miesta - Bratislava

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca/stála štátna služba/8
Voľné pracovné miesto: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
»» Otvoriť ...

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky (výberové konanie VK/2018/1290) /8.
Voľné pracovné miesto: 1.06 Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika
»» Otvoriť ...