Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SRPracovné miesta - Bratislava

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky /8.
Voľné pracovné miesto: 1.07 Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit
»» Otvoriť ...

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky /8.
Voľné pracovné miesto: 1.06 Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika
»» Otvoriť ...