Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SRPracovné miesta - Bratislava

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca - dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne preložený /8.
Voľné pracovné miesto: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
»» Otvoriť ...