Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SRPracovné miesta - Bratislava


Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: odborný radca/5
Voľné pracovné miesto: 1.01 Riadenie štátnej služby
»» Otvoriť ...

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca /8.
Voľné pracovné miesto: 1.01 Riadenie štátnej služby
»» Otvoriť ...