National Report of The Slovak Republic, september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

6.5 Author team


BALAJ Jozef - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
BEZÁK Stanislav - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
GIES František - Slovenské elektrárne, a.s.
JURINA Vladimír - Ministry of Health of the Slovak Republic
KOBZOVÁ Darina - Ministry of Environment of the Slovak Republic
KONEČNÝ Ladislav - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
KUCHTA Ľubomír - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
LIPÁR Bernard - Slovenské elektrárne, a.s.
LIPÁR Miroslav - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
METKE Eduard - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
NOVÁK Stanislav - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
ŠELIGA Mojmír - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
PARIMUCHA František - Slovenské elektrárne, a.s.
POSPÍŠIL Pavol - Slovenské elektrárne, a.s.
STUDENEC Ondrej - Ministry of Economy of the Slovak Republic
TOMEK Jozef - Slovenské elektrárne, a.s.
TURNER Mikuláš - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
UHRÍK Peter - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
ZEMANOVÁ Dagmar - Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic

... and other contributors whom our thanks for the cooperation are due.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola