National Report of The Slovak Republic, september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

3. Legislation and regulation


3.1 Legislative and regulatory framework
     3.1.1 Governmental structure of regulatory bodies
     3.1.2 Legislation
     3.1.3 Regulation in the field of nuclear safety
     3.1.4 Regulation in the field of health protection against radiation
3.2 Operator’s responsibilities
     3.2.1 Act No. 130/1998 Coll.LL. - Operator’s responsibilities with respect to regulation - See National Report as
               of September 1998
     3.2.2 Regulatory methods to verify operator's compliance with license conditions
     3.2.3 Sanctions - See National Report as of September 1998

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola