Medzinárodné Akcie

TM on Stakeholder Involvement and Public Communication

Názov akcie: TM on Stakeholder Involvement and Public Communication

Dátum konania od: 29.04.2024

Dátum konania do: 03.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 12.02.2024

Miesto konania: Abu Dhabi, United Arab Emirates

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Stakeholder Involvement and Public Communication

Prílohy:

MA-0350-2023_23-05784E_NV.pdf
MA-0350-2023_23-05784E_Encl.pdf

Aktualizácia: 27.12.2023