Medzinárodné Akcie

TM IAEA Database on Discharges of Radionuclides to the Atmosphere and the Aquatic Environment (DIRATA)

Názov akcie: TM IAEA Database on Discharges of Radionuclides to the Atmosphere and the Aquatic Environment (DIRATA)

Dátum konania od: 23.04.2024

Dátum konania do: 26.04.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.02.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: TM IAEA Database on Discharges of Radionuclides to the Atmosphere and the Aquatic Environment (DIRATA)

Prílohy:

MA-0343-2023_23-05615E_NV.pdf
MA-0343-2023_23-05615E_Encl.pdf
MA-0343-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 18.12.2023