Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on Patient Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology

Názov akcie: Regional Workshop on Patient Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology

Dátum konania od: 25.03.2024

Dátum konania do: 29.03.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 18.12.2023

Miesto konania: Boston, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: Regional Workshop on Patient Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology

Prílohy:

MA-0334-2023_Invitation Letter ME-RER9157-2300804.pdf
MA-0334-2023_Information Sheet ME-RER9157-2300804 (USA, Boston, March 2024).pdf
MA-0334-2023_OEH form.rtf
MA-0334-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Updated: 01.12.2023