Medzinárodné Akcie

Geopolymers as an Immobilization Matrix for Radioactive Waste is open for proposals

Názov akcie: Geopolymers as an Immobilization Matrix for Radioactive Waste is open for proposals

Dátum konania od: 09.11.2023

Dátum konania do: 31.01.2024

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zasielame pre informáciu. V prípade záujmu o zapojenie sa do výskumného projektu postupujte podľa inštrukcií MAAE. O zapojení sa do projektu informujte ÚJD SR – jana.szelecka@ujd.gov.sk.

Subjekt: Geopolymers as an Immobilization Matrix for Radioactive Waste is open for proposals

Prílohy:

MA-0325-2023_CRP T21029.rtf
MA-0325-2023_CRP T21029.002.rtf
MA-0325-2023_CRP Guidance document.docx

Aktualizácia: 16.11.2023