Medzinárodné Akcie

ITC on Safety Aspects of Small Modullar Reactors (SMRs)

Názov akcie: ITC on Safety Aspects of Small Modullar Reactors (SMRs)

Dátum konania od: 19.02.2024

Dátum konania do: 23.02.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 01.12.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: ITC on Safety Aspects of Small Modullar Reactors (SMRs)

Prílohy:

MA-0323-2023_Invitation Letter.pdf
MA-0323-2023_EVT2207326 Interregional Training Course on safety aspects of Small Modular Reactors(SMRs).pdf
MA-0323-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 16.11.2023