Medzinárodné Akcie

TM on the Deployment of Artificial Intelligence Solutions for the Nuclear Power Industry – Considerations and Guidance

Názov akcie: TM on the Deployment of Artificial Intelligence Solutions for the Nuclear Power Industry – Considerations and Guidance

Dátum konania od: 18.03.2024

Dátum konania do: 21.03.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 05.01.2024

Miesto konania: Rockville, Maryland, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Deployment of Artificial Intelligence Solutions for the Nuclear Power Industry - Considerations and Guidance

Prílohy:

MA-0321-2023_23-04751E_NV_MSs.pdf
MA-0321-2023_23-04751E_Encl_MSs.pdf

Updated: 16.11.2023