Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on Nuclear and Radiation Education and Training

Názov akcie: Regional Workshop on Nuclear and Radiation Education and Training

Dátum konania od: 04.12.2023

Dátum konania do: 07.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 27.10.2023

Miesto konania: Lisbon, Portugal

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: Regional Workshop on Nuclear and Radiation Education and Training

Prílohy:

MA-0319-2023_Invitation Letter ME-RER0049-2300763.pdf
MA-0319-2023_Information Sheet (ME-RER0049-2300763).pdf
MA-0319-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 16.11.2023