Medzinárodné Akcie

Training Course on the IAEA Safety Standards

Názov akcie: Training Course on the IAEA Safety Standards

Dátum konania od: 08.05.2023

Dátum konania do: 11.05.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 10.02.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Course on the IAEA Safety Standards

Prílohy:

MA-0319-2022_22-05475E_NV.pdf

Aktualizácia: 15.12.2022