Medzinárodné Akcie

TM on Equipment Qualification for Design Extension Conditions in Nuclear Power Plants

Názov akcie: TM on Equipment Qualification for Design Extension Conditions in Nuclear Power Plants

Dátum konania od: 22.04.2024

Dátum konania do: 25.04.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 09.02.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Equipment Qualification for Design Extension Conditions in Nuclear Power Plants

Prílohy:

MA-0318-2023_23-04695E_NV.pdf
MA-0318-2023_23-04695E_Encl.pdf

Updated: 16.11.2023