Medzinárodné Akcie

4th World Congress on Plant Genomics and Plant Science

Názov akcie: 4th World Congress on Plant Genomics and Plant Science

Dátum konania od: 14.12.2023

Dátum konania do: 15.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.10.2023

Miesto konania: Frankfurt, Germany

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: 4th World Congress on Plant Genomics and Plant Science

Prílohy:

MA-0317-2023_Invitation - RER5024_EVT2305950.rtf
MA-0317-2023_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0317-2023_TC-meeting form.rtf

Aktualizácia: 16.11.2023