Medzinárodné Akcie

RTC on Image Guided Radiotherapy for Cervical Cancer: A Focus on Brachytherapy

Názov akcie: RTC on Image Guided Radiotherapy for Cervical Cancer: A Focus on Brachytherapy

Dátum konania od: 27.03.2023

Dátum konania do: 31.03.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.01.2023

Miesto konania: Novi Sad, Serbia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RTC on Image Guided Radiotherapy for Cervical Cancer: A Focus on Brachytherapy

Prílohy:

MA-0315-2022_Invitation Letter_EVT2207709.pdf
MA-0315-2022_Information Sheet_EVT2207709.pdf
MA-0315-2022_OEH form.rtf

Aktualizácia: 12.12.2022