Medzinárodné Akcie

TM on Radiation Protection of Paediatric and Pregnant Patients

Názov akcie: TM on Radiation Protection of Paediatric and Pregnant Patients

Dátum konania od: 27.02.2023

Dátum konania do: 01.03.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 09.01.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Radiation Protection of Paediatric and Pregnant Patients

Prílohy:

MA-0314-2022_22-05372E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 12.12.2022