Medzinárodné Akcie

TM of the INPRO Collaborative Project Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability Pilot Study (ASENES) – Potential of Innovative Nuclear Installations to Support Multi-Recycling of Fuel in a Nuclear Energy System

Názov akcie: TM of the INPRO Collaborative Project Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability Pilot Study (ASENES) – Potential of Innovative Nuclear Installations to Support Multi-Recycling of Fuel in a Nuclear Energy System

Dátum konania od: 04.12.2023

Dátum konania do: 08.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 27.10.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM of the INPRO Collaborative Project Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability Pilot Study (ASENES) - Potential of Innovative Nuclear Installations to Support Multi-Recycling of Fuel in a Nuclear Energy System

Prílohy:

MA-0313-2023_23-04542E_NV_NEW.pdf
MA-0313-2023_23-04542E_Encl.pdf

Aktualizácia: 16.11.2023