Medzinárodné Akcie

Workshop on Reimagining Nuclear Energy

Názov akcie: Workshop on Reimagining Nuclear Energy

Dátum konania od: 26.04.2023

Dátum konania do: 28.04.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.01.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Workshop on Reimagining Nuclear Energy

Prílohy:

MA-0313-2022_22-05304E_NV.pdf

Aktualizácia: 02.12.2022