Medzinárodné Akcie

TM on the Status and Trends in Spent Fuel and Radioactive Waste Management

Názov akcie: TM on the Status and Trends in Spent Fuel and Radioactive Waste Management

Dátum konania od: 14.02.2023

Dátum konania do: 16.02.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 23.12.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Status and Trends in Spent Fuel and Radioactive Waste Management

Prílohy:

MA-0312-2022_22-05343E_NV.pdf

Aktualizácia: 02.12.2022