Medzinárodné Akcie

Regional Training and Certification Course in Residence Time Distribution and Column Scanning Techniques

Názov akcie: Regional Training and Certification Course in Residence Time Distribution and Column Scanning Techniques

Dátum konania od: 04.12.2023

Dátum konania do: 15.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 06.10.2023

Miesto konania: Seibersdorf and Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: Regional Training and Certification Course in Residence Time Distribution and Column Scanning Techniques

Prílohy:

MA-0311-2023_Invitation Letter, TN-RER1023-2207745.pdf
MA-0311-2023_Information Sheet, TN-RER1023-2207745.pdf
MA-0311-2023_OEH Form.rtf
MA-0311-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 16.11.2023