Medzinárodné Akcie

TM on Ocean Acidification Meta-Analyses Using the Ocean Acidification International Coordination Centre Bibliographic Database and Other Data Resources

Názov akcie: TM on Ocean Acidification Meta-Analyses Using the Ocean Acidification International Coordination Centre Bibliographic Database and Other Data Resources

Dátum konania od: 13.02.2023

Dátum konania do: 17.02.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 05.01.2023

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Ocean Acidification Meta-Analyses Using the Ocean Acidification International Coordination Centre Bibliographic Database and Other Data Resources

Prílohy:

MA-0310-2022_22-05302E_NV.pdf

Aktualizácia: 01.12.2022