Medzinárodné Akcie

IAEA ESTRO TC Evidence Based Radiation Oncology

Názov akcie: IAEA ESTRO TC Evidence Based Radiation Oncology

Dátum konania od: 12.11.2023

Dátum konania do: 16.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 26.09.2023

Miesto konania: Budapest, Hungary

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: IAEA ESTRO TC Evidence Based Radiation Oncology

Prílohy:

MA-0308-2023_EVT2300546 .rtf
MA-0308-2023_Schedule of IAEA-ESTRO Courses in 2023.pdf
MA-0308-2023_Invitation Letter_IAEA-ESTRO Courses 2023.pdf

Aktualizácia: 19.09.2023