Medzinárodné Akcie

Training Course to Identify and Train Experts for Future Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Missions

Názov akcie: Training Course to Identify and Train Experts for Future Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Missions

Dátum konania od: 30.01.2023

Dátum konania do: 02.02.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 09.12.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Course to Identify and Train Experts for Future Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Missions

Prílohy:

MA-0308-2022_22-04993E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022