Medzinárodné Akcie

TM to Develop a Safety Report on the Safety Aspects of Ageing Management During Design, Construction and Commissioning of NPPs

Názov akcie: TM to Develop a Safety Report on the Safety Aspects of Ageing Management During Design, Construction and Commissioning of NPPs

Dátum konania od: 18.04.2023

Dátum konania do: 20.04.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 13.02.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM to Develop a Safety Report on the Safety Aspects of Ageing Management During Design, Construction and Commissioning of NPPs

Prílohy:

MA-0307-2022_22-05142E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022