Medzinárodné Akcie

ITC on Environmental Remediation Design and Implementation

Názov akcie: ITC on Environmental Remediation Design and Implementation

Dátum konania od: 27.11.2023

Dátum konania do: 01.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 22.09.2023

Miesto konania: Nanchang, China

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: ITC on Environmental Remediation Design and Implementation

Prílohy:

MA-0306-2023_TN-INT2020-2301297 Invitation Letter.pdf
MA-0306-2023_TN-INT2020 EVT2301297 Information Sheet.pdf
MA-0306-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 18.09.2023