Medzinárodné Akcie

TM on the Security of Small Modular Reactors

Názov akcie: TM on the Security of Small Modular Reactors

Dátum konania od: 13.03.2023

Dátum konania do: 17.03.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 09.01.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Security of Small Modular Reactors

Prílohy:

MA-0306-2022_22-05207E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022