Medzinárodné Akcie

TM on Industrial Involvement to Support a National Nuclear Power Programme

Názov akcie: TM on Industrial Involvement to Support a National Nuclear Power Programme

Dátum konania od: 31.01.2023

Dátum konania do: 03.02.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 16.12.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Industrial Involvement to Support a National Nuclear Power Programme

Prílohy:

MA-0305-2022_22-05141E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022