Medzinárodné Akcie

TC on Effective Operating Experience and Continuous Performance Improvement Programmes at NPPs

Názov akcie: TC on Effective Operating Experience and Continuous Performance Improvement Programmes at NPPs

Dátum konania od: 27.03.2023

Dátum konania do: 31.03.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 18.01.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TC on Effective Operating Experience and Continuous Performance Improvement Programmes at NPPs

Prílohy:

MA-0303-2022_22-05067E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022