Medzinárodné Akcie

Educational Workshop on Regulatory Challenges in Small Modular Reactors

Názov akcie: Educational Workshop on Regulatory Challenges in Small Modular Reactors

Dátum konania od: 04.12.2023

Dátum konania do: 08.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.09.2023

Miesto konania: Prague, Czech Republic

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Educational Workshop on Regulatory Challenges in Small Modular Reactors

Prílohy:

MA-0302-2023_23-01647E_NV.pdf
MA-0302-2023_23-01647E_Encl.pdf

Aktualizácia: 31.08.2023