Medzinárodné Akcie

International Symposium on Isotope Hydrology – Sustainable Water Resources in a Changing World

Názov akcie: International Symposium on Isotope Hydrology – Sustainable Water Resources in a Changing World

Dátum konania od: 03.07.2023

Dátum konania do: 07.07.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.01.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: International Symposium on Isotope Hydrology - Sustainable Water Resources in a Changing World

Prílohy:

MA-0301-2022_22-05032E_NV_MSs.pdf
MA-0301-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 08.02.2023