Medzinárodné Akcie

ITC on Nuclear Forensics Methodologies

Názov akcie: ITC on Nuclear Forensics Methodologies

Dátum konania od: 27.02.2023

Dátum konania do: 10.03.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 24.11.2022

Miesto konania: Richland, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: ITC on Nuclear Forensics Methodologies

Prílohy:

MA-0300-2022_22-04733E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022