Medzinárodné Akcie

20th INPRO Dialogue Forum on Challenges and Issues in Capacity Building for Ensuring Nuclear Energy Sustainable Development

Názov akcie: 20th INPRO Dialogue Forum on Challenges and Issues in Capacity Building for Ensuring Nuclear Energy Sustainable Development

Dátum konania od: 27.03.2023

Dátum konania do: 31.03.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 26.12.2022

Miesto konania: Oak Ridge , TN, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: 20th INPRO Dialogue Forum on Challenges and Issues in Capacity Building for Ensuring Nuclear Energy Sustainable Development

Prílohy:

MA-0299-2022_22-04942E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022